8.500 ευρώ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε Βίνιανη και Φραγκίστα

2739

Σύμφωνα με την από 1-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων» και «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων». Η ανάθεση και των δύο υπηρεσιών ανατέθηκε στον Τσιγαρίδα Παναγιώτη με συνολική τιμή 1.934,40 ευρώ και 6.572,00 ευρώ αντίστοιχα με ΦΠΑ 24%. Η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Αγράφων. Η εξόφληση θα γίνει με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.