Την καλύτερη δυνατή προβολή του επιθυμεί να επιτύχει ο Δήμος Αγράφων, ώστε να γίνει γνωστός σε πλήθος πολιτών της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού προβάλλοντας τις ομορφιές του τόπου, αλλά και των δραστηριοτήτων που προσφέρει ο συγκεκριμένος Δήμος.

Για το λόγο αυτό προχωρά στην εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2022 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Εκτύπωση τουριστικού εντύπου – φυλλαδίου σε αγγλική έκδοση για την προβολή του Δήμου Αγράφων(3.000 αντίτυπα) και δημιουργία μακέτας (εικόνες και κείμενο) συνολικού ποσού 4.000,00€ με ΦΠΑ.

Επίσης η πίστωση αφορά την προβολή video υψηλής ευκρίνειας (HD), διάρκειας 30sec – 50sec για τον Δήμο Αγράφων σε περιφερειακά κανάλια-ΜΜΕ συνολικού ποσού 4.500,00€ με ΦΠΑ. Ο Δήμος μέσω αυτών των τακτικών ευελπιστεί ότι θα επιτύχει την εξωστρέφειά του, η οποία κρίνεται απαραίτητη.