Στη μίσθωση δύο μηχανημάτων έργου προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στην Δ.Ε Απεραντίων ενόψει της χειμερινής περιόδου 2021-2022.

Ο χειμώνας έχει ήδη δείξει τα δόντια του και για το λόγο αυτό ο Δήμος Αγράφων ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει με τα κατάλληλα μέσα τις τυχόν χιονοπτώσεις που αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού στον Διώτη Νικόλαο για το συνολικό ποσό των 5.456,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και στον Γκούρλια Κων/νο για το συνολικό ποσό των 2.976,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η μίσθωση αφορά έναν εκσκαφέα με τον χειριστή και ένα φορτωτή με το χειριστή. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.