Στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της Μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας θέλει να συμβάλλει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με κύριο στόχο της να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, η Περιφέρεια προέβη, στην ένταξή της ΠΕ Ευρυτανίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2020-2021, για συνολικό αριθμό εννέα (9) θέσεων των παρακάτω ειδικοτήτων: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής (1 θέση), Τεχνικός Οχημάτων (2 θέσεις), Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (3 θέσεις) και Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ (2 θέσεις).

Το πρόγραμμα                                            

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μήνες και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και, παράλληλα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητείας σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη.Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, έχει δεσμεύσει το ποσό των 18.650,00€ προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα τη διεύρυνση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και εργασιακών προοπτικών των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. της Ευρυτανίας αλλά και την προοπτική της εργασίας και απασχόλησης των νέων στον τόπο . Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες αποφοίτους να εκπαιδευτούν σε χώρο εργασίας με αμοιβή ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα ενώ παράλληλα οδηγεί σε πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός ανέφερε τα εξής: «Σε συνεργασία με τον αρμόδιο για θέματα παιδείας Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γαλάνη στηρίζουμε την λειτουργία του θεσμού «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» και στοχεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ., να εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας, να εξασκήσουν και να αποκτήσουν εστιασμένες στο επάγγελμά τους γνώσεις και δεξιότητες, να προετοιμαστούν για την ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, και εν τέλει να τους δοθεί η δυνατότητα εργασίας στον τόπο μας.»