Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων για την πρόσληψη που αφορά την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας συνολικά εννέα (9) ατόμων.

Ειδικότερα, λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου του 2023, προτείνεται στο Συμβούλιο η πρόσληψη έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες της πυροπροστασίας, δύο(2) ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. – Α’ Ομάδας ειδικότητας 1.3 για εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Χειριστών Μ.Ε. τύπου γκρέιντερ (Διαμορφωτής Γαιών) με τετράμηνες συμβάσεις. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετική με την ύπαρξη εγγεγραμμένων αδιάθετων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας» και «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας».