9.176,21€ για την θέρμανση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ψήφισε ο Δήμος Καρπενησίου

0
2101

Με θερμοκρασίες που έφταναν υπό του μηδενός, επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία τους, ενώ κύριο μέλημα όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου ήταν η θέρμανση των παιδιών. Ο ανεφοδιασμός των σχολείων με πετρέλαιο θέρμανσης άγγιξε τα 9.176,21 ευρώ. Σύμφωνα με το 31/12/2018 έγγραφο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ο Δήμος Καρπενησίου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 9.190,00€ και μετά από τη σχετική παρακράτηση που έγινε το ποσό που θα διατεθεί στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται σε 9.176,21€. Η κατανομή αφορούσε τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με την ποσόστωση. Τα ποσά συγκεκριμένα διατέθηκαν ως εξής:
1)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( ποσοστό 54%) Ποσό 4.955,15€ και
2)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( 46%). Ποσό 4.221,06€.