9.300 ευρώ ενέκρινε ο Δήμος Αγράφων για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών

2816

Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 9.300,00 ευρώ ενέκρινε ο Δήμος Αγράφων προκειμένου να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές της επικράτειάς του. Προτεραιότητα θα δοθεί σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στις παιδικές χαρές των μεγάλων κοινοτήτων και εκεί όπου λειτουργούν σχολεία για να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά όλο το χρόνο.

Η πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων, κρίνεται απαραίτητη αφού μέχρι τώρα καμία παιδική χαρά στο Δήμο δεν είχε τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά και έπαιζαν με την αποκλειστική ευθύνη των γονιών τους.

Η αναγκαιότητα της πιστοποίησης διαφαίνεται και με την από 07-06-2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφάλειας από αναγνωρισμένους φορείς.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018, με το ποσό των 9.300,00€ με ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσίας για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Αγράφων, με τρόπο εκτέλεσης την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.