Άγραφα: Σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποιότητας το νερό

129

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποιότητας ύδατος στις Δ.Ε. του Δήμου Αγράφων προχωρά ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης.

Πολύ συχνά ο Δήμος πραγματοποιεί ελέγχους στην ποιότητα του νερού του Δήμου, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια της υγείας των πολιτών. Ο ίδιος, μάλιστα, επιθυμεί οι δημότες να λαμβάνουν ποιοτικά ελεγμένο νερό, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η Βιοχημική Ανώνυμος Εταιρεία Ελέγχου Τροφίμων Ποτών ΙΟΧΗΜΙΚΗ (Υπηρεσίες Χημικών Αναλύσεων), έναντι συνολικού ποσού € 6.998,25 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η μελέτη από συνολικά 45 δείγματα.