Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2024 Δήμου Καρπενησίου

858
close up hands counting money 23 2149103978

Στην αναμόρφωση του Τεχνικού του Προγράμματος προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για το έτος 2024 προβαίνοντας σε τροποποιήσεις στα έργα σε Καρπενήσι, Προυσό, Δομνίστα και Ποταμιά.

Αναλυτικότερα, στη Δ.Ε. Καρπενησίου με συνολικό προϋπολογισμό 473.544,06 ευρώ στο έργο «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Καρπενησίου» προϋπολογισμού 193.809,06 ευρώ γίνεται μείωση προϋπολογισμού λόγω κατανομής στα παρακάτω έργα του ποσού που αναλογεί ανά κοινότητα από ΣΑΤΑ 2024 στην «Εσωτερική οδοποιία Κ. Αγίου Νικολάου» 38.900,00 ευρώ, 23.000 έως ΣΑΤΑ2023 και 15.900€ ΣΑΤΑ 2024 και στο έργο «Βελτίωση υδρομαστεύσεων Κ. Μυρίκης» 11.100,00 ευρώ, 7.000 € έως ΣΑΤΑ2023 και 4.100 €ΣΑΤΑ 2024. Επίσης, προστίθεται το έργο «Βελτίωση υποδομών Κ. Στενώματος, Παυλόπουλου, Βουτύρου και Αγίου Ανδρέα» 17.500,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2024, για την «Εκπόνηση Μελετών» μειώνεται το ποσό στα 54.350,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2022-2023, για την προσθήκη του έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την δημιουργία εναλλακτικής όδευσης του εξωτερικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης της πόλης Καρπενησίου» 24.800,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2022-2023. Το έργο «Ανακαίνιση κτιρίων των ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου» ποσού 133.085,00 ευρώ δέχεται ενίσχυση ΚΑΕ κατά 31.890,94€ από ΣΑΤΑ 2024 έργου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σχετικά με τη Δ.Ε. Δομνίστας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 91.450,00 ευρώ. Το έργο «Συντήρηση ύδρευσης κοινότητας Ψιανών» 9.400,00 ευρώ με ενίσχυση ΚΑΕ με το ποσό των3.400 € από ΣΑΤΑ 2024 που αναλογεί στα Ψιανά ΣΑΤΑ 2023: 6.000 ευρώ. Προστίθενται νέοι τίτλοι στα έργα «Βελτίωση υποδομών κοινοτήτων Δομνίστας, Άμπλιανης και Μεσοκώμης» 30.000,00 ευρώ και «Βελτίωση υποδομών κοινοτήτων Κρικέλλου, Στάβλων και Ροσκάς» 37.050,00 ευρώ αντί για «Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας Άμπλιανης» και «Αποκατάσταση δεξαμενής ύδρευσης Κ.Στάβλων» 15.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2022-2023 αντί για «Βελτίωση Υποδομών Κοινότητας Στάβλων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Δ.Ε. Ποταμιάς ανέρχεται στα 108.500,00 ευρώ. Ο τίτλος «Βελτίωση υποδομών ΔΕ Ποταμιάς» καταργείται και επιμερίζεται στα παρακάτω έργα με αύξηση του προϋπολογισμού τους με το ποσό που αναλογεί σε κάθε κοινότητα και δημιουργούνται τα εξής έργα «Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Μικρού Χωριού και Μεγάλου Χωριού» 48.500,00 ευρώ, «Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Δερματίου, Καρίτσας, και Χελιδόνας» 19.300,00 ευρώ και «Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Κλαυσίου, Ανιάδας, Μουζίλου και Νόστιμου, Συγκρέλλου» 40.700,00 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Δ.Ε. Προυσού ανέρχεται στα 98.400,00 ευρώ. Καταργούνται παλιοί τίτλοι και δημιουργούνται νέοι ως εξής: «Βελτίωση υποδομών Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς και Προδρόμου» 31.500,00 ευρώ, «Βελτίωση υποδομών Ασπροπύργου, Σαρκίνης, Βελωτών, Εσωχωρίων, Καταβόθρας και Αλεστίων» 65.700,00 ευρώ και «Βελτίωση υποδομών Σταυροχωρίου»1.200,00 ευρώ. Από τις τροποποιήσεις δεν προκύπτει μεταβολή του αποθεματικού.