Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καρπενησίου

1080
roles meeting 770x405

Στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου προβαίνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακαβάς.

Στόχος του Δημάρχου είναι η ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και δημοτών που διαμένουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου.

Ο Δήμαρχος εξουσιοδοτεί – μεταβιβάζει στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων τις κάτωθι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων, που αφορούν στην αντίστοιχη για τον καθένα Δημοτική Κοινότητα:

1) Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής των Δημοτών «Με εντολή Δημάρχου» (εκτός εξουσιοδότησης είσπραξης χρημάτων και εκπροσώπησης σε τράπεζα) και την επικύρωση φωτοαντιγράφων όπου απαιτείται.

2) Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων που αποστέλλονται στις Δημοτικές Κοινότητας. Οι υπογράφοντες θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ορθότητα των παραπάνω πράξεων τους. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της με νεότερη απόφαση.