Αναβάλλεται η απόφαση περί χρηματικού επιδόματος σίτισης στους υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων

586
foititiki sitisi foititisonline.gr 600 x 400

Την αναβολή του θέματος περί της παροχής χρηματικού επιδόματος σίτισης στους υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων έως ότου καθοριστεί ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση του σχετικού άρθρου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων.

Αναλυτικότερα, οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής: α) στους υπάλληλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, β) στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), γ) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ) στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η παροχή του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται να καταβάλλεται σε είδος και με τη μορφή χρηματικού επιδόματος προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων. Με την απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εξειδικεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος διαμονής.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι οποίοι ανήκουν στην ως άνω κατηγορία, κατέθεσαν τις αιτήσεις με τις οποίες αιτούνται τη χορήγηση του επιδόματος σε χρήμα ποσού 200,00€ μηνιαίως σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου εισηγήθηκε την παροχή χρηματικού επιδόματος σίτισης ποσού 150,00 € μηνιαίως διότι ο Δήμος ανήκει σε Ορεινή Περιοχή. Το επίδομα θα χορηγηθεί σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αποσπασμένους και μη εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων των προαναφερόμενων νόμων.

Η πρόταση Σουλιώτη

Η δημοτική σύμβουλος κα Χρυσούλα Σουλιώτη, έλαβε το λόγο και εξέφρασε την ανάγκη να εισάγει μια Νέα Πρόταση προς ψήφιση, το περιεχόμενο της οποίας, αυτολεξεί, έχει ως εξής:

«Η πρότασή μου είναι να αναβληθεί το θέμα για επόμενη συνεδρίαση όπου θα έχουν επικαιροποιηθεί από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου, όχι οι δυνητικοί αλλά οι εν τοις πράγμασι δικαιούχοι. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να δομήσουμε μια άποψη πραγματική και όχι εικονική περί της τελικής δαπάνης της εν λόγω απόφασης συγκριτικά με τις πραγματικές δυνατότητες του Δήμου μας. Αν όπως μας ενημέρωσε συμπληρωματικά ο κύριος Δήμαρχος κατά την επί του θέματος τοποθέτησή του, οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν ξεπερνούν τους πέντε (5), τότε πράγματι θα είμαστε κοντά στο να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση χωρίς αντεγκλήσεις περί του νομίμου ή του εφικτού μιας θετικής μας απόφασης. Και βεβαίως θα είμαστε και πολύ κοντά στην φιλοσοφία του Νόμου, η οποία είναι όχι βέβαια να πριμοδοτηθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι του Δήμου μας, αλλά να δελεαστούν θετικά αυτοί που αμφιταλαντεύονται μεταξύ του να αποδεχτούν ή όχι μια θέση». Η πρόταση της δημοτικής συμβούλου κας Χρυσούλας Σουλιώτη έγινε δεκτή από όλο το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.