Χορτοκοπτικά μηχανήματα προμηθεύεται ο Δήμος Καρπενησίου

413
3d275a0d60479f6196abedf2b5c91384 xl

Εργασίες για τον ευπρεπισμό της πόλης, αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών πραγματοποιεί ο Δήμος Καρπενησίου, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κόβοντας χορτάρια σε κεντρικά και περιφερειακά σημεία της πόλης.

Τα χόρτα αυτά μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να φιλοξενήσουν ερπετά, προξενώντας προβλήματα στους πολίτες. Για το λόγο αυτό ο Δήμος προβαίνει στην προμήθεια δύο (2) βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών μηχανημάτων πυροπροστασίας, ώστε να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του το ταχύτερο δυνατό. Την προμήθεια αναλαμβάνει η επιχείρηση του κ. Κωτσοκάλη Αθανάσιου, έναντι συνολικού ποσού 1.880,01€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.