Διαγραφή οφειλών ύψους 3.400€ για δημότες του Δήμου Καρπενησίου

394
r
delete

Τη διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης –Κοιμητηρίου, ζήτησαν είκοσι τρεις (23) δημότες του Δήμου Καρπενησίου.

Ειδικότερα, οι δεκατέσσερις (14) δημότες ζητούν τη διαγραφή των οφειλών ύδρευσης, διότι όταν έγινε η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων και εισφορών, έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ελαττωματικός μετρητής (θολό υδρόμετρο), λάθος στην ένδειξη που καταχωρήθηκε, είτε διαπιστώθηκε διαρροή στο φρεάτιο, είτε είχαν προκύψει χρεώσεις για τις περιόδους Γ΄, Δ΄ τρίμηνο 2009 & Α΄ τρίμηνο 2010 από λάθος, το οποίο διαπιστώνεται από την βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ με την οποία βεβαιώνεται ότι η παροχή είναι σε διακοπή, συνεπώς οι συγκεκριμένες χρεώσεις πρέπει να διαγραφούν.

Το συνολικό ποσό των διαγραφέντων τελών ανέρχεται στα 2.496,03 ευρώ. Αναφορικά με τη διαγραφή τελών κοιμητηρίου αυτά ανέρχονται στο ποσό των 905 ευρώ και αφορούν εννέα (9) δημότες Καρπενησίου. Πρόκειται για τέλη συντήρησης κοιμητηρίων ενώ είχε γίνει εκταφή πριν από το2010, για εκ παραδρομής χρεώσεις, για χρεώσεις που αφορούσαν κοιμητήριο άλλης Δημοτικής Ενότητας και όχι αυτής του Καρπενησίου, για τη διαγραφή τελών συντήρησης κοιμητηρίου ενώ υπήρχε τάφος σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο, αλλά και για διαγραφή τελών λόγω της μη ύπαρξης τάφου στο κοιμητήριο Ψιανών. Όλες οι παραπάνω οφειλές αφορούν τα έτη από 2010 έως το 2023.