Χιλιάδες επιχειρήσεις απειλούνται με πρόστιμα και λουκέτα επειδή δεν έχουν στείλει τις λιανικές συναλλαγές τους στο σύστημα

Ηλεκτρονικά ραβασάκια σε περισσότερες από 170.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα διαβιβάσει τα στοιχεία των λιανικών τους πωλήσεων στη φορολογική διοίκηση απέστειλε η ΑΑΔΕ, προειδοποιώντας ότι εάν δεν συμμορφωθούν έως τις 31 Οκτωβρίου θα είναι αντιμέτωπες με λουκέτα και πρόστιμα.

Πάντως παράγοντες της αγοράς ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να υπάρξει παράταση του χρόνου έναρξης επιβολής των προστίμων, επικαλούμενοι τεχνικά προβλήματα στη διαδικασία μεταβίβασης των δεδομένων.

Το email που έστειλε η ΑΑΔΕ

Τα email απέστειλε η ΑΑΔΕ αφού πραγματοποίησε ελέγχους σε 550.000 δηλωμένες ταμειακές μηχανές. Οπως προέκυψε, για 170.000 ταμειακές μηχανές είτε οι επιχειρήσεις δεν είχαν διαβιβάσει καμία απόδειξη είτε διέκοψαν τη διαβίβαση των στοιχείων.

Συγκεκριμένα, 84.000 email αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν διαβιβάσει καθόλου στοιχεία για τις αποδείξεις λιανικής που εκδόθηκαν από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό ενώ άλλα 86.000 email σε επιχειρήσεις που σταμάτησαν να αποστέλλουν στοιχεία.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη αναφερόταν:

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες. Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης. Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

Όσες επιχειρήσεις έλαβαν το email από την ΑΑΔΕ πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα με τις προθεσμίες που έχουν τεθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων εντός 24 ωρών στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Αν δεν υπάρξει παράταση, από τις 31 Οκτωβρίου 2022 ενεργοποιούνται οι ακόλουθες κυρώσεις:

  • Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Πέραν των προστίμων αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε

α) η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε

β) η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων εντός 2 φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

(Πηγή: imerisia.gr)