Η Μαρία Παπαϊωάννου στο πλευρό του Καρδαμπίκη

520
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Στην πρόσληψη των νέων ειδικών συνεργατών του προέβη ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό να τον συμβουλεύουν και να τον καθοδηγούν στα θέματα που είναι αρμόδιοι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το θέμα των συνεργατών του Δημάρχου Αγράφων φαίνεται να είναι γυναικεία υπόθεση.

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η πρόσληψη της Μάκκα Αθανασίας του Κωνσταντίνου, πτυχιούχου του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου, σε κενή οργανική θέση Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αγράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Επίσης, προσλαμβάνεται η Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Παραρτήματος Τρικάλων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας, σε κενή οργανική θέση Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αγράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

μακκα υποψηφια
ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ 909x1024 1

Η Μαρία Παπαϊωάννου στο Δήμο Αγράφων

Το ‘δυνατό χαρτί’ όμως και μεγάλη έκπληξη αποτελεί η πρόσληψη της Μαρίας Παπαϊωάννου, πτυχιούχου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία υπήρξε και υποψήφια Βουλευτής Ευρυτανίας στις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές. Η κα Παπαϊωάννου αποτελεί σίγουρα ευχάριστη έκπληξη με δυναμική για τα Άγραφα, μιας και το βαρύ και πλούσιο βιογραφικό της σε μεγάλες εταιρείες αλλά και σε υψηλές θέσεις σε οργανισμούς, θα δώσει νέα πνοή στο Δήμο Αγράφων. Η Μαρία Παπαϊωάννου, είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Καρπενησιωτών Αθήνας από τον Δεκέμβριο του 2016, σπούδασε Γεωπονική στο ΑΠΘ και επί δέκα χρόνια δούλευε σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, αργότερα σπούδασε και Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία – Χωροταξία, διετέλεσε Διευθύντρια του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας κι έπειτα Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Αθηνών.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλευρό του Δημάρχου συνεχίζει ως σύμβουλος και η κα. Βάλια Τάτση. Ειδικότερα, οι Ειδικοί Συνεργάτες υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, ασκούν καθήκοντα επιτελικά, δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, συνεργάζονται με το προσωπικό του Δήμου, ζητούν από τις υπηρεσίες του Δήμου όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ο.Τ.Α. που αφορούν την Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνονται και από την οποία και συνεπάγεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωσή τους για παροχή υπηρεσιών. Με την απόφασή αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία βαρύνει συνολικά τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγράφων κάθε έτους.

Άλλη μία θέση Ειδικού Συνεργάτη ανοιχτή

Ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει  συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά.

Τα ειδικότερα αντικείμενα και τα αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται είναι:

Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου. Ο/η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισοδύναμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σ΄ ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Πολιτικών  Μηχανικών, Μηχανικών Έργων Υποδομής, Μηχανικών Αυτοματισμού

Το έργο των Ειδικών Συνεργατών είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του θεωρεί κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.