Καυτή Καρέκλα

632
03 page 0001 1

Διαμαρτυρίες ακούγονται από πολίτες του Δήμου Αγράφων αναφορικά με το οδικό δίκτυο Άγραφα-Σάικα-Καρδίτσα, το οποίο φαίνεται ότι θα παραμείνει στάσιμο για αρκετό καιρό. Στο παρόν πρόβλημα, ο Δήμαρχος Αγράφων, κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, απάντησε ως εξής:

«Έχει γίνει διαγωνισμός, υπάρχει μειοδότης που έχει ‘πάρει’ το έργο αλλά ο δεύτερος μειοδότης, που ‘κόπηκε’, κάνει ένσταση στον πρώτο ότι δεν έχει τα σωστά έγγραφα. Τώρα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που πρέπει να εκδικαστεί. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο, υπολογίζουμε περίπου 1 με 1,5 μήνα, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία, το έργο θα προχωρήσει εκ των πραγμάτων.»