Καρπενήσι: Έως σήμερα οι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς & πολιτιστικούς συλλόγους για το έτος 2024

631
sports logo designs 1280x720 1 e1631619776671

Τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου και επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση καλεί ο Δήμος Καρπενησίου, ώστε να υποβάλλουν φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024, στην οδό Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι, είτε ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimoskarpenisiou@gmail.com.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητά την επιχορήγηση καθώς και το ύψος της επιχορήγησης που επιθυμεί να του δοθεί.

2. Αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

3. Σχέδιο δράσης του συλλόγου για το έτος 2024 όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι εκδηλώσεις – δράσεις που αιτείται ο σύλλογος να επιχορηγηθούν καθώς και ημερομηνία πραγματοποίησης.

4. Καταστατικό του συλλόγου με τυχόν τροποποιήσεις.

5. Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024

6. Οικονομικό απολογισμό έτους 2023.

7. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του συλλόγου στην Υπηρεσία της Περιφέρειας Π.Ε. Ευρυτανίας. Αναλυτικά: α) Οικονομικό απολογισμό οικονομικού έτους 2023, β) Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.

8. Για τους συλλόγους που επιχορηγήθηκαν το 2023, φωτοαντίγραφα των παραστατικών που αφορούν στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης που έλαβε ο σύλλογος κατά το προηγούμενο έτος 2023, με τα σχετικά παραστατικά εξόφλησης και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων – εξόδων για το έτος 2023.

9. Τιμολόγιο επιχορήγησης (αφορά τους συλλόγους που θα λάβουν επιχορήγηση μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Τέλος, διευκρινίζεται πως τα αθλητικά σωματεία – σύλλογοι που θα αιτηθούν τη λήψη επιχορήγησης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.