Με βεβαίωση μηχανικού μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα γίνονται πλέον όλες οι εργασίες ανακαίνισης, επισκευών και συντήρησης σε κάθε ακίνητο για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Αδεια ή Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του michanikos.gr η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 24 Μαΐου. Με αυτόν το τρόπο «σφίγγει» ο κλοιός της παρακολούθησης των κτιρίων, αφού θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά κάθε εργασία που θα γίνεται σε όλα τα κτίσματα.

Μ΄ αυτήν την ηλεκτρονική βεβαίωση σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών (e adeies) και την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, η πολιτεία σκoπεύει στον εντοπισμό των υπαρχόντων αυθαιρέτων που έχουν «κρυφθεί», καθώς και στην αποφυγή δημιουργίας νέων αυθαιρεσιών με την καταστρατήγηση των πολεοδομικών κανονισμών από πλευράς μηχανικών και ιδιωτών.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονική βεβαίωση από τον μηχανικό;

Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε τακτοποιημένα αυθαίρετα, σε οικόπεδα ή γήπεδα εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, σε οικόπεδα, γήπεδα ή κτίσματα, που δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο για τις εκ του νόμου επιτρεπόμενες εργασίες σε αυτά.