Οικονομική ενίσχυση σε δημότη Καρπενησίου

543

Έμπρακτα στο πλευρό των δημοτών στέκεται για ακόμη μια φορά ο Δήμος Καρπενησίου, στηρίζοντας οικονομικά δημότες που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα υγείας. Ο Δήμος αυτή τη φορά αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένεια που κατοικεί στο Δήμο Καρπενησίου, συνολικού ποσού 1.000,00€ προκειμένου να καλυφτούν βασικές βιοτικές ανάγκες των μελών της.

Θα ακολουθήσει η εξειδίκευση της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό Ο.Ε. 2024 του Δήμου Καρπενησίου, από την Δημοτική Επιτροπή. Η χορήγηση γίνεται για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης και σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.