Ολοκληρώθηκε η 2η συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας

1720

Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων. Δύο ήταν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία τα μέλη του Δ.Σ. κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την κατανομή της Δ΄ δόσης 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2023 και την αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης Α’ δόσης 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.