Ορίστηκε δικηγόρος για τη δημόσια διαβούλευση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

455
εκδήλωση για τις ανεμογεννητριες 17 sept 2018 αυλή δημ θεάτρου vanglouk androsfilm.gr 2

Τον δικηγόρο Αθηνών, κ. Τρύφωνα Κόλλια, ορίζει ο Δήμος Καρπενησίου για κατάθεση αντιρρήσεων – απόψεων επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ στις θέσεις «Πικροβούνι», «Καστρί-Κοκκάλια», «Καράβι- Αλογοβούνι» και «Τύμπανο-Τρυπήρι», μετά των συνοδών τους έργων εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Δομνίστας, Καρπενησίου και Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα, η Εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε.» υπέβαλλε προς έγκριση την από Δεκεμβρίου 2023 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΠΟ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΙΚΡΟΒΟΥΝΙ» ΙΣΧΥΟΣ 10,8 MW ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΚΑΣΤΡΙ – ΚΟΚΚΑΛΙΑ, «ΚΑΡΑΒΙ – ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ» ΚΑΙ «ΤΥΜΠΑΝΟ – ΤΡΥΠΗΡΙ» ΙΣΧΥΟΣ 55,8 MW, ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», δια της οποίας σκοπείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση είκοσι ανεμογεννητριών (Α/Γ), συνολικής ισχύος 66,00 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 3,60 MW στις θέσεις «Πικροβούνι», «Καστρί-Κοκκάλια», «Καράβι- Αλογοβούνι» και «Τύμπανο-Τρυπήρι», μετά των συνοδών τους έργων εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Δομνίστας, Καρπενησίου, Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου.

Επειδή συντρέχει λόγος περί λήψεως αποφάσεως για την ανάθεση της υποθέσεως σε δικηγόρο που έχει εξειδικευθεί και διαθέτει δικαστική εμπειρία σε ζητήματα περιβαλλοντικού και ενεργειακού Δικαίου για την ορθή αξιολόγηση των νομικών και ουσιαστικών διαστάσεων που τίθενται ως προς την εγκατάσταση των ως άνω Αιολικών Πάρκων, έγινε αποδεκτή η από 16 Ιανουαρίου 2024 οικονομική προσφορά του Τρύφωνα Α. Κόλλια Δικηγόρο Αθηνών, για την ανάθεση του χειρισμού της υποθέσεως ο οποίος έχει σχετική εμπειρία σε ανάληψη συναφών υποθέσεων και κατά το παρελθόν έχει χειριστεί ανάλογές υποθέσεις ως πληρεξούσιος του Δήμου Καρπενησιού.

Το κόστος για τον χειρισμό των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 640 ευρώ + ΦΠΑ (=793,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η εν λόγω αμοιβή αντιστοιχεί σε απασχόληση 8 ωρών για τη σύνταξη των Απόψεων Χ 80,00 ευρώ + ΦΠΑ η ώρα απασχόλησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.