Παρατείνεται το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απεραντίων»

566
road

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των τιμών του έργου ‘’Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απεραντίων’’ αναδόχου ΜΠΡΕΛΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ μέχρι 30 Αυγούστου 2024 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Αγράφων.

Με αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε τη  χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2023 έως Φεβρουάριος 2024 επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις – θερμοκρασίες χαμηλές) και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες σκυροδετήσεων, πλακοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων. Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Το συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και Δήμου Αγράφων υπεγράφη στις 25 Αυγούστου 2023 για ποσό 170.704,76 € με ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν οι 250 ημέρες.