Παρατείνεται το έργο «Κατεδάφιση γυμναστηρίου του ΕΠΑΛ Καρπενησίου και των βοηθητικών χώρων αυτού»

501
epal katedafisi oloklirosi1

Υπέρ της χορήγησης της πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεδάφιση γυμναστηρίου του ΕΠΑΛ Καρπενησίου και των βοηθητικών χώρων αυτού» στο Δήμο Καρπενησίου μέχρι 28 Μαρτίου 2024 έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα, με αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες δηλ. μέχρι 28 Μαρτίου 2024 διότι παρότι έχει πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση του κτιρίου, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου δεν μπορεί να γίνει λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. Η επίβλεψη εισηγείται υπέρ της χορήγησης της υπόψη παράτασης προθεσμίας.

Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου «ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 28 Δεκεμβρίου για συνολικό ποσό 141.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός δηλ. μέχρι την 28 Ιανουαρίου 2024. Ως επιβλέπων του έργου ο κ. Αντώνιος Λάππας Πολ. Μηχ/κός ΠΕ.