Ποιοι απαρτίζουν την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Καρπενησίου

500
karpenisi destination b5948161d16aa339f74b6c67d2e1d27b

Στη συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Καρπενησίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου που θα έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου.

Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Εξ αυτών, τα δύο(2) μέλη είναι μέλη του δημοτικού συμβουλίου, το ένα (1) υπάλληλος του Δήμου ή της Κοινωφελούς Επιχείρησής του και τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη είναι ιδιώτεςεμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι φορέων της τοπικήςκοινωνίας. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της επιτροπής εκλέγονται από τα μέλη της.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: Τακτικά: Σκαρπής Ιωάννης Αντιδήμαρχος, Τσιουγκρή Κωνσταντία Δημοτική Σύμβουλος (από την μειοψηφία), Τσάμπρας Χρήστος Πρόεδρος Επιμελητηρίου, Σιαφάκα Σπυριδούλα Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, Φλέγκα Σοφία – Εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας, Σώκος Γεώργιος ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, Δεδούσης Περικλής ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, Λαθύρης Γεώργιος ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού και Υπάλληλος δήμου (θα οριστεί με απόφασηΔημάρχου).

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: Κόγια Παρασκευή Αντιδήμαρχος, Μούρτος Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος (από την μειοψηφία), Σταλίκας Δημήτριος Μέλος Επιμελητηρίου Ευρυτανίας, Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας Μέλος Εμπορικού Συλλόγου, Τσιάγκας Νικόλαος Εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας, Χάσκος Ιωάννης ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, Μπούρας Σπυρίδων ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, Αποστόλου Θεοδώρα ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού και Υπάλληλος δήμου (θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου).