Προς ολοκλήρωση το έργο «Κατεδάφιση γυμναστηρίου του ΕΠΑΛ Καρπενησίου και των βοηθητικών χώρων»

601
epal katedafisi oloklirosi1

Θετικά αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου για τον 1ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Κατεδάφιση γυμναστηρίου του ΕΠΑΛ Καρπενησίου και των βοηθητικών χώρων αυτού» αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 128.794,63 € μαζί με το ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζεται επί έλλατον κατά 12.205,37€ έναντι της αρχικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000 € (με το ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2023 για συνολικό ποσό 141.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών ενός (1) μηνός μέχρι την 28η Ιανουαρίου 2024.