Σε φυσικοχημικό έλεγχο τα λύματα Δήμου Καρπενησίου

93
arclabs ergasthria analysh deigmatolipsia epifaneiakou nerou

Σε διεργασία των λυμάτων προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου μέσω φυσικοχημικού ελέγχου, ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποσότητες μικροοργανισμών και διάφορων μικροσωματιδίων, παρέχοντας πληθώρα πληροφοριών στον Δήμαρχο Καρπενησίου, Χρήστο Κακαβά, σχετικά με τα λύματα της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Θα ελεγχθεί το χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, Ολικό Άζωτο, Ολικός Φώσφορος, Άζωτο-Νιτρικά, Άζωτο- Αμμωνία, Φώσφορος –Φωσφορικά, Ολικά Στερεά, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολικός Οργανικός Άνθρακας, Ph, Αγωγιμότητα, Άζωτο κατά Kjeldahl, Χλωροιόντων, Υπολειμματικό Χλώριο, Αλκαλικότητα, και η Θολερότητα.

Την υπηρεσία θα αναλάβει η εταιρεία με την επωνυμία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E. έναντι συνολικού ποσού 434,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.