Σε ιδιώτη η συντήρηση Βιολογικού Καρπενησίου

559
adobestock 474100059

Την αδυναμία εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Μ/Σ και τοποθέτηση πίνακα προστασίας (bucholz) Βιολογικού Καρπενησίου» από την Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώνει η Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου και εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας από ειδικευμένο ιδιώτη ηλεκτρολόγο.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή έλαβε την απόφαση αυτή καθώς το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου είναι στελεχωμένο αυτή τη στιγμή με τον ηλεκτρολόγο Ανατζούτσουλα Παναγιώτη. Με την στελέχωση αυτή δεν είναι δυνατόν η Υπηρεσία του Δήμου και ιδιαίτερα το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου. Ο παραπάνω ηλεκτρολόγος με μεγάλη δυσκολία καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες που αφορούν τη συντήρηση του οδοφωτισμού και των βλαβών που προκύπτουν στις εγκαταστάσεις των κτιρίων εντός της πόλης του Καρπενησίου.

Η συντήρηση όμως του υποσταθμού του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου απαιτεί εκτός από χρόνο και μεγάλη κι εξειδικευμένη εμπειρία από ηλεκτρολόγο, την οποία, βέβαια, δε διαθέτει ο παραπάνω ηλεκτρολόγος του Δήμου και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της υπηρεσίας σε ιδιώτη.