Στο ΚΤΕΛ Ευρυτανίας το έργο «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

572
ktel

Έγκριση έλαβε από τη Δημοτική Επιτροπή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικής παροχής συγκοινωνιακού έργου, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» για το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 24 έως 30 Απριλίου 2025» προϋπολογισμού 78.030,4€ (ποσό 65.178,36€ για το έτος 2024 & ποσό12.852,05€ για το έτος 2025), από τον οικονομικό φορέα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων, καθώς μόνο το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. δύναται να παρέχει συγκοινωνιακό έργο με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία στο Δήμο Καρπενησίου για διαδρομές που περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση.

Ο Δήμος προχωρά επίσης στην συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού, (τριμελείς επιτροπή με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη):ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Αναστασιάδης Κλήμης, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος 2. Κοκκότου Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού 3. Δροσίνης Γεώργιος, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Τσελεπής Δημήτριος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος 2. Καρέτσος Κωνσταντίνος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3. Τριανταφύλλου Δημήτριος, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας. Επίσης εγκρίνει την μελέτη και τους όρους διαπραγμάτευσης για κατάθεση προσφοράς από τον οικονομικό φορέα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.