Συντήρηση Κεντρικών Θερμάνσεων για τα Δημοτικά Κτήρια του Δήμου Αγράφων

554
172992 d42e83c950 96a2bcb66c7160cd scaled

Στη συντήρηση των κεντρικών θερμάνσεων για τα Δημοτικά Κτήρια του Δήμου Αγράφων αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους και για την αποφυγή κινδύνων.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων στο Δημαρχείο Κερασοχωρίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στα γραφεία Δήμου Κερασοχωρίου (Δικαστήρια), στο Δημαρχείο στο Ραπτόπουλο, στο Δημαρχείο στη Γρανίτσα, στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Κ.Ε.Π. στη Δυτική Φραγκίστα και στο Δημαρχείο στα Άγραφα.

Την ανάθεση ανέλαβε ο Μπάρκας Θεόδωρος έναντι συνολικού ποσού 2.752,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας των υπηρεσιών και προμηθειών, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.