Το ΥΠΕΣ χρηματοδοτεί τον Δήμο Αγράφων για τη μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων

541
24 katharistries

Αποδεκτή αναμένεται να γίνει η χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων».

Συγκεκριμένα, με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 54.664.484,00 € σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για το διδακτικό έτος 2023-24, σε σχολικές μονάδες Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους έως και τον Ιούνιο του 2024.

Ο Δήμος Αγράφων επιχορηγείται με  το ποσό των 24.672,00€  για τον ανωτέρω σκοπό. Το ποσό της χρηματοδότησης θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2024 του Δήμου.