Ξεκινά σύντομα η κατασκευή γηπέδου 5×5 στα Λεπιανά

1129
gipedo

Το δικό τους γήπεδο πρόκειται να αποκτήσουν οι κάτοικοι της Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε Ασπροποτάμου, ύστερα από αιτήματα των δημοτών, για να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν μικρούς αγώνες ποδοσφαίρου ή ακόμη και για να εντάξουν το άθλημα αυτό στον ελεύθερό τους χρόνο, σε ένα καλά οργανωμένο και ασφαλές γήπεδο.

Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης ανάθεσε την κατασκευή του γηπέδου στον Ζάγκα Παναγιώτη του Ελευθερίου. Η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Η ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 59.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ενώ η προσφορά του κ. Ζάγκα ανήλθε στο ποσό των 47.903,23 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%). Η απόφαση για τα παραπάνω λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ήπρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου.