Ενοικιάζεται ξανά ο δημοτικός ξενώνας στο Παλιό Μικρό Χωριό

5822

Την πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού (οικισμός Παλιού Μικρού Χωριού) και την απόφαση εκ νέου εκμίσθωσής του θα αποφασίσει το ΔΣ Καρπενησίου.

 Ο προηγούμενος εκμισθωτής του ξενώνα, κ. Τζαβέλης Παναγιώτης, είχε υπογράψει συμφωνητικό μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού στις 10/06/2015, για 9 έτη με μηνιαίο ενοίκιο 360,00€, αλλά με την αριθμ. 4382//28-03-2018 αίτησή του, ζητάει την πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα, για οικονομικούς λόγους.

Ο Δήμος, ως ιδιοκτήτης του ξενώνα που βρίσκεται στον οικισμό Παλιό Μικρό Χωριό της Τ. Κ. Μικρού Χωριού εισηγείται την εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου.

Το ανωτέρω ακίνητο αποτελείται από τους εξής χώρους :

Α) Υπόγειο, συνολικού εμβαδού 132,00τ.μ. που αποτελείται από δύο (2) αποθήκες, ένα (1) λεβητοστάσιο και δύο (2) τουαλέτες.

Β) Ισόγειο, συνολικού εμβαδού 148,50τ.μ. που αποτελείται από αίθουσα και δύο (2) παρασκευαστήρια και

Γ) 1ος Όροφος, συνολικού εμβαδού 132,00τ.μ. που αποτελείται από πέντε (5) δωμάτια με δικό τους W.C. και βεράντα, χώρος καθιστικού και κοινόχρηστο W.C.

Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» και Ξενοδοχείο ή Ενοικιαζόμενα Δωμάτια εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις.

Η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δήμος Καρπενησίου στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί:

Α) Να γίνει δεκτή η αίτηση του κ. Τζαβέλη Παναγιώτη και να λυθεί πρόωρα η σύμβαση μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα, στον οικισμό Παλιό Μικρό Χωριό της Τ. Κ. Μικρού Χωριού.

Β) Να εκπέσει υπέρ του Δήμου Καρπενησίου η αριθμ. 3707005458/10-06-2015 εγγυητική επιστολή, πόσου 1.080,00€ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,  χωρίς να συμψηφιστεί με οφειλές. Εξουσιοδοτείται η Ταμίας του Δήμου, Μπούρα Ευαγγελία, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και

Γ) Να προχωρήσει η διαδικασία της εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα, στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού, με δημοπρασία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.