Εταιρεία ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις

7847

Εταιρεία ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις, με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης για το Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας.

Μισθός, ασφάλιση, αποστολή βιογραφικών e-mail:

ikontostanos@clevermedia.gr Γιάννης Κοντοστάνος