Εταιρεία ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις

0
7441

Εταιρεία ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις, με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης για το Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας.

Μισθός, ασφάλιση, αποστολή βιογραφικών e-mail:

ikontostanos@clevermedia.gr Γιάννης Κοντοστάνος