Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι. Πολλά ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους συμβούλους και για τα οποία όφειλαν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Το θέμα όμως που απασχόλησε περισσότερο ήταν εκείνο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη Βαλαώρα από την ιδιωτική εταιρεία φωτοβολταϊκών (CENTAYRUS ENERGY SOLUTION 1 ΙΚΕ), η οποία είναι έτοιμη, μετά από μελέτες που έχει πραγματοποιήσει να δημιουργήσει ένα πάρκο φωτοβολταϊκών στην περιοχή Σμίξη έως Βλάχου και δυτικά σε μία έκταση 3.000 στρεμμάτων. Η περιοχή αυτή από πολύ παλιά ήταν και παραμένει κτηνοτροφική ζώνη και υπάρχουν σε αυτήν τουλάχιστον τα 2/3 της κτηνοτροφίας του χωριού. Η δημιουργία του έργου αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Αγράφων, το οποίο θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στο χωριό Βαλαώρα, όσο και κατ’ επέκταση στο Δήμο Αγράφων, γίνεται χωρίς την συναίνεση των κατοίκων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων ομόφωνα ψήφισε «όχι» στην εγκατάστασή  φωτοβολταϊκών στα βοσκοτόπια των κτηνοτρόφων, δηλώνοντας την αμέριστη στήριξή του στον αγώνα των κτηνοτρόφων και της Τοπικής Κοινωνίας. Επίσης, αποφάσισε ότι θα αναλάβει τη νομική στήριξη υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, καλεί το περιφερειακό συμβούλιο να λάβει ανάλογη απόφαση, ενώ τέλος αποφάσισε η απόφαση του ψηφίσματος να κοινοποιηθεί προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κεντρική κυβέρνηση, θεσμικούς φορείς, πολιτικά κόμματα.

Αποφάσεις όμως, λήφθηκαν και για τον ορισμό μελών του Δήμου Αγράφων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER), της εταιρείας Αναπτυξιακή ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε ΟΤΑ, αλλά και για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Ακόμη, αποφασίστηκε η αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», η αποδοχή Α’ Κατανομής 2020 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου, η παράταση προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ περιόδου 2020-2021 και η συγκρότηση της Επιτροπής Ετήσιου Μητρώου Αρρένων, για το έτος 2020.