Νέο εξοπλισμό για τη μαθητική του εστία προμηθεύεται ο Δήμος Αγράφων, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Αλέξη Καρδαμπίκη.
Σύμφωνα με την από 17-12-2021 τεχνική έκθεση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την μαθητική εστία» η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και το τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον οικονομικό φορέα για την σχετική προμήθεια η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση, μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς – υποβολής δικαιολογητικών της εταιρείας ELECTRONET – Π. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. «Ηλεκτρικά είδη».
Η προμήθεια είναι συνολικού ποσού 3.385,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά και περιλαμβάνει: 1 Φούσκα τοίχου 2 μέτρα. Με υποδοχές για να δεχθεί ανοξείδωτα φίλτρα Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 Φίλτρα για φούσκα 49×50, Μοτέρ απορρόφησης 1hp μονοφασικό σε κουτί. Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Κατάλληλος για επαγγελματική χρήση (ψησταριές, κεντρικό δίκτυο εξαερισμού, και λοιπά. Με πιστοποίηση CE), Σωλήνα γαλβανιζέ Φ250, Γωνία γαλβανιζέ Φ250, Μπλέντερ 2lit Διακόπτης ON/OFF με χρονόμετρο. Οθόνη LED που απεικονίζει τον χρόνο, A/C 9000 BTU Inverter.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση προμηθειών.