Αμπελοκαλλιεργητές – κάτοχοι μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών μπορούν κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο να οδηγήσουν τη συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών σε λοιπούς προορισμούς.

Άδειες απόσταξης και σε μη επιλέξιμα οινοστάφυλα με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Αυτό ορίζει μεταξύ άλλων η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που θα ρυθμίσει τη φετινή χορήγηση αδειών απόσταξης διήμερων παραγωγών. Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, λόγω της μειωμένης ποιότητας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, οι αμπελογαλλιεργητές οινοποιίσιμων ποικιλιών, δύναται φέτος να οδηγήσουν τη συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών σε λοιπούς προορισμούς. 

Έτσι, μπορεί, να χορηγηθεί άδεια απόσταξης στεμφύλων στους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων, αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις  των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και την υποβαλλόμενη από αυτούς δήλωση συγκομιδής οδηγήθηκαν από τους εν λόγω σε λοιπούς κατά νόμο προορισμούς.

Ολόκληρη η εγκύκλιος διαθέσιμη εδώ

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda, οι πληροφορίες που φθάνουν από τις αµπελουργικές ζώνες ανά την Ελλάδα, κάνουν λόγο για πληθώρα αιτηµάτων αδειοδότησης για απόσταξη µε βάση το άρθρο 7 Ε’ του ν. 2969/2001,  πράγµα το οποίο νοθεύει το ανταγωνισµό, υπονοµεύει τις προσπάθειες για αναβάθµιση της αµπελουργίας και της ενίσχυσης της ποιότητας στο ελληνικό κρασί, όπως και στα αποστάγµατα και γενικά µαθαίνει τους αµπελοκαλλιεργητές στο εύκολο κέρδος, πολλές φορές ακόµα και µε κίνδυνο για τη ζωή των καταναλωτών.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών

αποσταγματοποιών για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022).

ΣΧΕΤ.: Το υπ ́αρ. πρωτ. 1060/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση του υπ. αρ. πρωτ. 1060/20-10-2021 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Σταφυλική παραγωγή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου»

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022)

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω εγκύκλιος αφορά τους αμπελοκαλιεργητές που λειτουργούν στο πλαίσιο του καθεστώτος των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α ́281) καθώς και τις τελωνειακές και χημικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το οποίο οι αμπελοκαλλιεργητές – κάτοχοι μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, λόγω της μειωμένης, εξ αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις, πλημμύρες, καύσωνας) σε αρκετές περιοχές της χώρας (πολλές εκ των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας), ποιότητας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, δύνανται, κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο, να οδηγήσουν τη συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών σε λοιπούς προορισμούς, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου για την ομαλή λειτουργία των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) εξαιρετικά και για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022) δύναται, να χορηγηθεί άδεια απόσταξης στεμφύλων στους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και την υποβαλλόμενη από αυτούς δήλωση συγκομιδής οδηγήθηκαν από τους εν λόγω σε λοιπούς κατά νόμο προορισμούς.

Ευνόητο είναι, ότι κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του ν.2969/01 καθώς και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Τελωνεία Α ́, Β ́ & Γ ́ Τάξης 2. Γενικό Χημείο του Κράτους

(για άμεση κοινοποίηση της παρούσας στις Χημικές υπηρεσίες) 3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ι. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) (για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΙΙ. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Υποδιεύθυνση Β ́- Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων (για ανάρτηση στο portal)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) Α.Α.Δ.Ε. – Τμήμα Β ́
5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε. 6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε
7. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε.
8. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας
9. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)

Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών , Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.)

Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών
10. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) β) Διεύθυνση Οργάνωσης

 1. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης 12. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας

Καραΐσκου 82, ΤΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(Με την παράκληση να ενημέρωσει τους Συλλόγους Εκτελωνιστών) e-mail: oete@oete.gr

 1. Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών Τσαμαδού 38, ΤΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr
 2. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου 13, ΤΚ 546 25 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ e-mail: info@seth.gr
 3. Ομοσπονδία Συλλόγων Αμβικούχων Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδας (με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους
  Καραϊσκάκη
  Αγχίαλος Θεσ/νίκης

Τ.Κ. 57011

e-mail: info@oaae.gr, omospoamvik@gmail.com
16. Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς

Ν. Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Π.Α.Τ.Ν.Η.)
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους) Λεωφόρος Μαρτύρων 146
710 00 Ηράκλειο

e-mail: oacni.crta@gmail.com

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ

α. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ β. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
γ. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α. – Τμήμα Β ́

agronews.gr