Ένας συγχωριανός μας βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για αίμα.

Τα στοιχεία έχουν ως ακολούθως:

Κοντούσιας Παναγιώτης του Δημητρίου – Νοσοκομείο Αγρινίου

Θερμή παράκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει.