Ποια νέα έργα προγραμματίζονται

Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Τεχνικού του Προγράμματος προέβη ο Δήμος Καρπενησίου για το έτος 2023. Η οριστικοποίησή του θα πραγματοποιηθεί στη διαβούλευση που θα γίνει σήμερα.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023 καταρτίστηκε με δεδομένο το γεγονός ότι το εκάστοτε τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, αποτελεί τη βάση για τον Προγραμματισμό των ενεργειών για το εκάστοτε έτος, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου. Το προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 αποτυπώνει τη διαρκή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, όπως η ίδια αναφέρει, σε μια δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους.

Οι στόχοι του νέου Τεχνικού Προγράμματος

Συγκεκριμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν έργα ύδρευσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται η διαχείριση ώστε να υπάρχει επάρκεια. Επίσης μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην ενεργειακή αυτονομία του Δήμου με στόχο «να παράγουμε ότι καταναλώνουμε». Σε αυτή την κατεύθυνση τοποθετούνται Φωτοβολταϊκά ενώ παράλληλα μειώνονται οι καταναλώσεις αντικαθιστώντας όλες τις ενεργοβόρες αντλίες. Τέλος στην ίδια κατεύθυνση είναι και η σύσταση της ενεργειακής κοινότητας. Με βάση αυτά και με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος λόγω των μεγάλων περικοπών στα έσοδά του από τις κρατικές επιχορηγήσεις και λόγω των αναγκών και προτεραιοτήτων που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας covid 19, συντάχθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση καθώς  και άλλα που θα εκτελεστούν με κάθε είδους έσοδα. Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις. Πηγές χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ,  LEADER ,ΣΑΤΑ, ΠΔΕ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα των νέων έργων για το 2023 με χρηματοδότηση από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ), ανέρχεται στο ποσό των  960.850,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2023 696.450,00, ΣΑΤΑ 2022 264.400,00€). Έγινε μεταφορά της ΣΑΤΑ 2022 από έργα που δεν υλοποιήθηκαν λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε εξαιτίας της πανδημίας covid 19, η οποία δημιούργησε δυσκολίες στη λειτουργία των υπηρεσιών (άδειες ειδικού σκοπού, τηλεργασία κλπ)

Η κατανομή, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για το 2022, έγινε με καθαρά πληθυσμιακά κριτήρια  σύμφωνα με την απογραφή  του 2011. Τα έργα είναι είτε ανά Τοπική Κοινότητα ή ομαδοποιούνται σε Τοπικές Κοινότητες ανά Δημοτική Ενότητα με γεωγραφικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και το Ν.4412/2016 προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κατατμήσεις. Ο Δήμος θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ή αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα υποδομής. Στην επόμενη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 2022 θα εγγραφούν 2 ακόμη έργα τα οποία δεν εμφανίζονται στο Τεχνικό πρόγραμμα 2023 , τα εξής : «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Δ.Ε. Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου» , προϋπολογισμού  2.781.000,00€, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & διαχείριση ομβρίων Κ. Σελλών Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 100.000,00 €, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν επίσης υποβληθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 2 προτάσεις  συνολικού προϋπολογισμού 4.595.148,00€ € οι οποίες αφορούν δράσεις και έργα για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ύδρευσης και είναι σε διαδικασία αξιολόγησης .

Προϋπολογισμός και Έργα

Το συνολικό ποσό των έργων του τεχνικού προγράμματος 2023 (νέα και συνεχιζόμενα αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα:

Α/ΑΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΟΣΟ
1ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ357.264,64
3ΕΣΠΑ2.566.196,38
4ΘΗΣΕΑΣ32.885,25
6ΣΑΤΑ 2010-2020409.847,48
7ΣΑΤΑ 2021983.245,83
8ΣΑΤΑ 2022939.670,91
9ΣΑΤΑ 2023696.450,00
10ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ960.936,41
13ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ7.904.534,49
12ΣΑΕ 566163,56
13ΠΔΕ- ΣΑΕ0663.628.678,43
14LEADER428.205,80
15ΣΑΕ 571655.472,04
16ΣΑΕ 572200.000,00
17ΣΑΕ055353.915,28
18ΔΩΡΕΑ4.539,42
19ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΗ19.047,84
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο20.141.053,76

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Καρπενησίου είναι 20.141.053,76 € αλλά το ποσό αυτό θα διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους με αναμορφώσεις που θα εγκριθούν μετά την ένταξη έργων που αναμένονται και το συνολικό ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 30 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε στον Ευρυτανικό Παλμό ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  2023 (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
  20222023
Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Καλεσμένου και ΠαπαρουσίουΣΑΤΑ 2022-2023         5.000,00                     8.000,00  
Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Στένωμα και ΠαυλόπουλοΣΑΤΑ 2023 13.000,00 
Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Βουτύρου και Αγίου ΑνδρέαΣΑΤΑ 2022-20235.500,0010.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ Α 123.400,00410.450,00 
Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Εσωτερική οδοποιία Κοινότητα ΔομνίσταςΣΑΤΑ 2019-2020-2021-2022-2023       71.000,00                18.000,00  
Βελτίωση Υποδομών  Κοινότητας ΣτάβλωνΣΑΤΑ 2022-2023       16.000,00                16.000,00  
Εσωτερική οδοποιία Κοινοτήτων Κρικέλλου, Ροσκάς και ΜεσοκώμηςΣΑΤΑ 2022-2023         9.000,00                21.000,00  
Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας ΆμπλιανηςΣΑΤΑ 2023                   9.000,00  
Συντήρηση ύδρευσης Κοινότητας ΨιανώνΣΑΤΑ 2023                    6.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ Β        96.000,00  70.000,00
Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
Βελτίωση Υποδομών Κοινότητας ΚτημενίωνΣΑΤΑ 2023               34.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ Γ 0,0034.000,00
Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Εσωτερική οδοποιία Κοινοτήτων Κλαυσίου, Μουζίλου,Συγγρέλου και ΑνιάδαςΣΑΤΑ 2023               18.000,00  
Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Μεγάλου Χωριού και Μικρού ΧωριούΣΑΤΑ 2023               20.000,00  
Βελτίωση Υποδομών Κοινοτήτων Δερματίου, Καρίτσας, Νόστιμου και ΧελιδόναςΣΑΤΑ 2023               15.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ Δ  53.000,00
Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ
Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας  ΠρουσούΣΑΤΑ 2022-202318.000,0015.000,00
Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας  ΤόρνουΣΑΤΑ 2022-202314.000,0012.000,00
Εσωτερική οδοποιία Κοινοτήτων Αλεστίων, Σαρκίνης, Ασπρόπυργου και Σταυροχωρίου.ΣΑΤΑ 2023 25.000,00
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας ΒελωτώνΣΑΤΑ 2021-2022-202320.000,005.000,00
Εσωτερική οδοποιία Κοινοτήτων Καστανιάς και ΠρόδρομουΣΑΤΑ 2023 19.000,00
Εσωτερική οδοποιία Κοινοτήτων Εσωχωρίων και ΚαταβόθραςΣΑΤΑ 2023 18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε 52.000,0094.000,00
Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ
Συντήρηση και διαμόρφωση νεκροταφείου Κοινότητας ΦουρνάςΣΑΤΑ 2023               15.000,00  
Εσωτερική οδοποιία Κοινότητα ΒράχαςΣΑΤΑ 2023                 8.000,00  
Βελτίωση Υποδομών Κοινότητας ΚλειτσούΣΑΤΑ 2023               12.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ  35.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ 271.400,00696.450,00