Αδελφές πόλεις οι Δήμοι Καρπενησίου και Έγκωμης Κύπρου

0
2066

Στην Επικαιροποίηση της αριθμ. 232/2009 απόφασης περί αδελφοποίησης πόλεων προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.

Το ΔΣ ομόφωνα, ανανεώνει με την παρούσα απόφαση, την αποδοχή του Δήμου Καρπενησίου για αδελφοποίηση με το Δήμο Έγκωμης Λευκωσίας με σκοπό την μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων, δεδομένου ότι υπάρχει δεσμός με την Έγκωμη λόγω Κοινότητας Κυπρίων (Εγκωμιτών) που ζουν στο Δήμο Καρπενησίου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη το αίτημα του προέδρου του Συλλόγου Αδελφών Πόλεων κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλου το οποίο έχει ως εξής:

Μετά από επιστολή του Δήμου Έγκωμης Λευκωσίας και την θετική της απάντηση στην αποδοχή της πρότασης μας για αδελφοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 220 του Ν.3463/2006, ο Δήμος Καρπενησίου με την αριθμ.232/2009 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, απεδέχθη επιστολή του Δήμου Έγκωμης Λευκωσίας για αδελφοποίηση .

Η αδελφοποίηση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Επειδή για κάποιους λόγους δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία της αδελφοποίησης, επανερχόμαστε και ζητούμε την λήψη νέας απόφασης αδελφοποίησης με σκοπό την μεταξύ των δυο Δήμων προαγωγή των οικονομικών πολιτιστικών μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.

 

ΛΕΖΑΝΤΑ: Ο Δήμος Έγκωμης Λευκωσίας