Ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου

Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση – Αξιοποίηση Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου και κατασκευή γηπέδου 3Χ3 στον Προυσό επιθυμεί η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου και για το λόγο αυτό προέβη στον ορισμό της Επιτροπής, η οποία θα λάβει τις προσφορές των συμμετεχόντων και αφού προβεί στην αποσφράγιση αυτών, θα προχωρήσει στον έλεγχό τους, με σκοπό να αναδείξει τον ανάδοχο του έργου. Ειδικότερα συγκροτήθηκαν οι παρακάτω επιτροπές.

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Λάππας Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ αναπληρούμενος από τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ2) Μπαμπαλής Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ αναπληρούμενος από τον Παπαϊωάννου Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3) Τόλη Ευσταθία Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ αναπληρούμενη από τον Καρέτσο Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

Και Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Κωνσταντίνος Καρέτσος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ αναπληρούμενος από τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ2) Τσελεπής Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ αναπληρούμενος από τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ3) Μαντέκας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ αναπληρούμενος από τον Παπαϊωάννου Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος πρότεινε να οριστεί η με τα στοιχεία Α. Επιτροπή. Πρόεδρος ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος της επιτροπής και αναπληρωτής το δεύτερο τακτικό μέλος αυτής. Να θυμίσουμε ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα λάβουν χώρα στο προαύλιο του χώρου του παλιού Δημαρχείου Προυσσού όπου θα κατασκευασθεί ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 12Χ17 μ, σύμφωνα με τις συνιστώμενες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.