Εκπαιδευτικά Προγράμματα για όλους τους μαθητές

Ο Δήμος Καρπενησίου στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Μουσείου Βουνού και με έμφαση στις προοπτικές που έχει για ανάδειξη και προβολή του τόπου μας, ενημερώνει το κοινό ότι προσφέρονται και υποστηρίζονται Εκπαιδευτικά Προγράμματα, το τρέχον Σχολικό Έτος 2021-2022 από το Μουσείο Βουνού του Δήμου Καρπενησίου. Τα προγράμματα αυτά είναι προσαρμοσμένα για όλες τις μαθητικές ομάδες των  βαθμίδων εκπαίδευσης του Νομού Ευρυτανίας (Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα το Καρπενήσι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Γνωρίζοντας τους Γίγαντες του τόπου μου»

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αφορά στη διαθεματική προσέγγιση επιλεγμένων αιωνόβιων μνημειακών δέντρων, από τη βάση δεδομένων που δημιούργησε το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Δενδροχρονολόγησης του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα μνημειακά αυτά δένδρα θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την  ολιστική και διαθεματική προσέγγιση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής, της βιοποικιλότητας που αυτά υποστηρίζουν και των ευρύτερων οικοσυστημικών υπηρεσιών και αξιών τους.

Το παιδαγωγικό σενάριο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τρεις φάσεις – επίπεδα:

Α) Οι μαθητικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στο χώρο του σχολείου τους εισαγωγικές παρουσιάσεις με πολυμέσα, να εργαστούν συνεργατικά και ατομικά σε διερευνητικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα διδακτικά τους αντικείμενα (μαθήματα αναλυτικού προγράμματος σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) ακόμα και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εικαστικές προεκτάσεις, ερευνητικές καταγραφές που συνδέονται με την τοπική ιστορία και τον ορεινό πολιτισμό, κ.α. καθώς τα μνημειακά δέντρα αποτελούν κιβωτούς βιοποικιλότητας, αλλά και μνημεία φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.

Β) Στο χώρο του Μουσείου φιλοξενούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα περιλαμβάνουν ξεναγήσεις και διερμηνεία των εκθεμάτων και εικαστικό εργαστήριο  με υλικά που θα προσφέρονται στις ολιγομελείς μαθητικές ομάδες (έως 30 μαθητές).

Γ) Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με βιωματικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητικών ομάδων, στο πεδίο και στους επιλεγμένους δασικούς ή  πολιτιστικούς χώρους των μνημειακών δένδρων: Κορυσχάδες – πλατεία Αγίου Αθανασίου, ιστορικός τόπος Κεφαλοβρύσου, μνημειακά δένδρα Αγίου Νικολάου Κλαυσίου, κ.α.

Υπεύθυνη Μουσείου και διαχείρισης δράσεων: Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού: Σοφία Ζαλοκώστα

Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων, εκπαιδευτικός: Βασιλική Λάππα.