Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα Άγραφα

0
1789

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ Αγράφων που θα συνεδρίαζε με εννέα (9) θέματα την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 στο Κερασοχώρι, λόγω μη απαρτίας.
Οι αποφάσεις για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να παρθούν άμεσα, καθώς σύμφωνα με το Νόμο «Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Τα υπό συζήτηση θέματα ήταν μεταξύ άλλων η οριστική παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Βραγγιανών», ο καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την κατανομή πίστωσης από τους ΚΑΠ έτους 2019 για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγράφων, ενώ έγκριση έλαβαν τα θέματα με τίτλο «Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για το υποέργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων», λόγω παράτασης της χρηματοδότησης για τρία (3) έτη, η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, έτους 2019, η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της πυροπροστασίας αλλά και η σύναψη και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης. Επίσης, θα συζητηθεί η εγκατάσταση ενός μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.