Την ανανέωση των συμβάσεων αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης των δύο (2) εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται στο Κέντρο Κοινότητας Καρπενησίου.

Ειδικότερα αποφασίστηκε η ανανέωση των συμβάσεων των: Φακίτσα Αγγελική και Τραστέλη Μαρία από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασής τους, ήτοι από 16 Ιουνίου 2022 μέχρι και 15 Ιουνίου 2023 για την υλοποίηση της πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου», με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης των συμβάσεων έως τη λήξη του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου περί ύπαρξης πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 και πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων για το επόμενο έτος για την κάλυψη της δαπάνης των υπό ανανέωση υφισταμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.