Ανεμογεννήτριες, Πυροσβεστικό κλιμάκιο, Τεχνική υπηρεσία στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

0
3167

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι. Αρχικά κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμή του εκλιπόντα Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Παπαδημητρίου και στη συνέχεια συζητήθηκαν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να αποφασίσουν για δεκαεννέα (19) θέματα τόσο τεχνικά όσο και γενικά. Συγκεκριμένα, τα θέματα που απασχόλησαν αυτή τη βδομάδα τους Συμβούλους αφορούσαν την έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων” για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την έγκριση λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Γρανίτσας και την δέσμευση διάθεσης κατάλληλου ακινήτου με προαύλιο χώρο για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας αυτού με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης για την κάλυψη τωνλειτουργικών δαπανών του. Επιπλέον συζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου εν όψει της Γενικής Συνελεύσεως του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδος Α.Ε., ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του «ΔΙΚΤΥΟΥ» (Δήμων Περιοχής Πίνδου), η έγκριση ψηφίσματος των πέντε (5) Δημάρχων που αφορά την δημιουργία αιολικού πάρκου και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις τοπικές κοινότητες των Αγράφων και Βραγγιανών, οι αντικαταστάσεις και ορισμός των εκπροσώπων – μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση των έργων «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου Καφαντάρειο Πνευματικό Κέντρο», «Διαμόρφωση – συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου ΜουσείουΒίνιανης του Δήμου Αγράφων»,«Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας» και του έργου «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά – ασφαλτόστρωση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων». Ακόμη αναφέρθηκαν στην έγκριση νέας σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας” για την εκτέλεση δρομολογίων που θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγράφων, στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο”Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”, καθώς και στο έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”, αλλά και στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 2μηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και στον καθορισμότων προϋποθέσεωνγια παροχή βραβείων σε μαθητές του Δήμου Αγράφων. Τέλος, αποφάσεις λήφθηκαν για την επανέγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2019, για τα αιτήματα δημοτών που ζητούν την διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, την αποδοχή χρηματοδότησης Γ’ κατανομής 2019 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού για όλα τα έργα του Δήμου και τον αναπληρωτή του και την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Κερασοχωρίου».