Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για την απευθείας ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση προβλήματος υδροδότησης Τ.Κ. Επισκοπής λόγω λειψυδρίας». Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υδροδότησης της κοινότητας Επισκοπής λόγω της έντονης λειψυδρίας, καθώς αφορά την αποκατάσταση της ασφαλούς παροχής νερού στην συγκεκριμένη κοινότητα, καθώς και του γεγονότος ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Αγράφων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνει με την κατασκευή νέας υδρομάστευσης στη θέση οικισμός Βοϊλάδας όπου υπάρχει επάρκεια σε νερό, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή υδροδότηση του υπάρχοντος οικισμού και την κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε μήκος 4.000 μέτρα περίπου προκειμένου να διοχετευθεί – εμπλουτιστεί νερό στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας Επισκοπής ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της λειψυδρίας. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος της κοινότητας Μαραθιά κος. Μπαλατσιάς Βασίλειος, ο οποίος ανέφερε: «Να μη δοθεί νερό από την πηγή «κεφαλόβρυσο» της περιοχής Βοϊλάδας που περιγράφεται στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, γιατί από εκεί αρδεύονται χωράφια και ελαιώνες και προτείνω εναλλακτικά να γίνει η υδροδότηση της κοινότητας Επισκοπής από διαφορετική πηγή και συγκεκριμένα από την τοποθεσία «μαντήλα», η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην κοινότητα Επισκοπής».

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της κοινότητας Επισκοπής κος. Φεγγούλης Ευάγγελος, ο οποίος ανέφερε: «Το πρόβλημα της υδροδότησης της κοινότητας είναι χρόνιο και επιθυμώ την άμεση επίλυσή του ανεξάρτητα από ποια πηγή θα γίνει η υδρομάστευση από πλευράς του Δήμου».

Τέλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος, Τσιάμης Θεόδωρος, Κίτσιος Γεώργιος και Σταμούλης Αθανάσιος ψήφισαν υπέρ της εισήγησης με την προϋπόθεση να εξεταστεί η εναλλακτική πρόταση του προέδρου της Τ.Κ. Μαραθιά κ. Μπαλατσιά για υδροδότηση της Επισκοπής από άλλη πηγή και υιοθέτησαν την τοποθέτηση του προέδρου της Τ.Κ. Επισκοπής κ. Φεγγούλη.