Επιπλέον καθήκοντα πρόκειται να αναλάβει ο νέος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Αγράφων Χρήστος Δημητρόπουλος, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων. Ειδικότερα, ο κ. Δημητρόπουλος ορίστηκε Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, με σκοπό να συμβάλλει με τις αποφάσεις του στο έργο της Επιτροπής, προς όφελος του Δήμου, λόγω και των αντίστοιχων γνώσεων που διαθέτει σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, όπως αναφέρει ο Δήμος.