Η Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ως υψηλή προτεραιότητα την αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από την Περιφερειακή Αρχή. Σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί και η μελέτη που αφορά στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Διαχείριση και Ανάδειξη της περιοχής της Λίμνης, αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία που πρέπει να υποκινηθεί.

Η αναφορά που εμπεριέχεται στην ΚΥΑ 12129264/23.05.2007 και αφορά τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Υ.Η.Σ) και τις τεχνητές λίμνες (Τ.Λ.) του Αχελώου, στο άρθρο 27 αναφέρεται στην ανάγκη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης της περιοχής των έργων στα πλαίσια των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών της περιοχής που οριοθετείται κατά μήκος της ροής του ποταμιαίου συστήματος όπως έχει διαμορφωθεί από το σύνθετο τεχνικό έργο ταμιευτήρων, φραγμάτων και υδροηλεκτρικών σταθμών στον Αχελώο. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από την Δ.Ε.Η και παραδόθηκε σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Στην μελέτη αυτή προσδίδεται έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού και αναψυχής με όρους ήπιων μορφών, αξιοποιώντας και προβάλλοντας τους περιβαλλοντικούς πόρους των λιμνών και των ευρύτερων παραλίμνιων περιοχών. Πέραν των γενικών αυτών κατευθύνσεων αναφέρονται και συγκεκριμένες

επιθυμητές δραστηριότητες όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας, δίκτυα πεζοπορίας, μονοπάτια αλλά και συνοδευτικές εγκαταστάσεις, προτείνοντας και ορισμένες χωροθετήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην κατεύθυνση ανάδειξης και αξιοποίησης υφιστάμενων ιστορικών ή αξιόλογων κτιρίων, σε μια προσπάθεια ένταξης των οικισμών στον σχεδιασμό. Τέλος, αναφέρονται και ορισμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις ως προς τη διαχείριση και ποιότητα των υδάτων και την υδραυλική λειτουργία των τεχνικών έργων.

Η μελέτη αυτή προτείνει αρκετές δράσεις σε επίπεδο απλών προτάσεων χωρίς να προχωράει σε μελέτες ωριμότητας των προτεινομένων έργων, ούτε και σε χρηματοδότησή τους. Αποτελεί λοιπόν ένα χωροταξικό πλαίσιο αναφοράς για τα έργα που δυνητικά θα ωριμάσουν θα χρηματοδοτήσουν και θα εκτελέσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Η Π.Ε Ευρυτανίας αξιοποιώντας την μελέτη αυτή αλλά και άλλες δυνατότητες που έχει, έχει εντάξει στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνολικά έργα ύψους 4.794.087,90€ που αφορούν την περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με την μελέτη, και συγκεκριμένα:

 Έργα που έχουν να κάνουν με την δημιουργία υποδομών για την πλωτή περιήγηση της Λίμνης των Κρεμαστών (κωδικός έργων 4.11 σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΠ/ΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 066  530,000.00 €  Προς Δημοπράτηση
ΣΥΝΟΛΟ530.000,00 € 

   Έργα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της Διαδρομής 16: Δυτική όχθη Αγραφιώτη – Παραλίμνια διαδρομή από Τσούκα έως Τριπόταμο (κωδικός έργων

4.6.1 σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη):

:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΠ/ΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΣ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 766  240.000,00 €  Ολοκληρώθηκε
  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ Χ.Θ.: 2+000 έως Χ.Θ.: 6+000  ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 866    400.000,00 €    Σε υλοποίηση
ΣΥΝΟΛΟ640.000,00 € 
  • Έργα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της Διαδρομής 18: Νότια όχθη λίμνης ανατολικά της Γέφυρας Επισκοπής – Φιδάκια (κωδικός έργων 4.6.3 σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη):
ΤΙΛΤΟΣ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΠ/ΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΙΔΑΚΙΑ – ΑΓ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 066  195.000,00 €  Ολοκληρώθηκε
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΙΔΑΚΙΑ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΜΠΕΛΙΑΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 566  240.000,00 €  Ολοκληρώθηκε
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ 25ο ΧΛΜ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΠΑΓΑΣΑΚΙ- ΦΙΔΑΚΙΑΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 566  200.000,00 €  Ολοκληρώθηκε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 066  800.000,00 €  Σε υλοποίηση
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΡΕΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΟΔ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ – ΣΑΡΚΙΝΗΣΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 566  1,100,000.00 €Σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης
ΣΥΝΟΛΟ2.535.000,00 € 
  • Έργα που έχουν να κάνουν με την Δημιουργία υποδομών για ναυταθλητικές δραστηριότητες νότια του Παρκιού στον Ποταμό Ταυρωπό (κωδικός έργων

4.16.2 σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη):

ΤΙΛΤΟΣ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΠ/ΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΈΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΊΣΤΑΣ ΚΑΝΌ – ΚΑΓΙΆΚ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΠΑΡΚΙΌ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΊΑΣ”  ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΚΑΠ  33.000,00 €  Σε υλοποίηση
ΣΥΝΟΛΟ33.000,00 € 

 Έργα που αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών στον οικισμό της  Ανατολικής Φραγκίστας (κωδικός έργων 2.8.1 σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη):

ΤΙΛΤΟΣ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΠ/ΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 766  350.000,00 €  Σε υλοποίηση
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AΓΡΑΦΩΝ  ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΣΑΕΠ 766  706.087,90 €  Για Δημοπράτηση
ΣΥΝΟΛΟ1.056.087,90 € 

Επίσης η ΠΣΤΕ μέσω του προγράμματος Leader έχει προδιαγράψει συγκεκριμένες δράσεις που έχουν να κάνουν με την Λίμνη των Κρεμαστών και συγκεκριμένα:

  • Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση αθλητικών και τουριστικών υποδομών (κωδικός δράσης στο Leader 19.2.12)
  • Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας για την δημιουργία δικτύου με τίτλο «Δίκτυο Λιμνών Κεντρικής & Ηπειρωτικής Ελλάδας» (κωδικός δράσης στο Leader 19.3.1) Επιπλέον σε θεσμικό επίπεδο η Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο επαφών με την ΔΕΗ με δύο συναντήσεις στις οποίες ξεκαθαρίστηκαν τα θεσμικά θέματα που αφορούν την χρήση της Λίμνης των Κρεμαστών αλλά και η σύμφωνη

γνώμη της ΔΕΗ για την τουριστική αξιοποίηση της Λίμνης.

Για την αξιοποίηση όμως της Λίμνης των Κρεμαστών αλλά και την γενικότερη αξιοποίηση του συγκροτήματος των έργων στην Κοιλάδα του Αχελώου απαιτείται προβολή και υποκίνηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό διοργανώνουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 περιήγηση με σκάφη στην Λίμνη Κρεμαστών με την συμμετοχή δημοσιογράφων και εκπροσώπων φορέων τόσο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 πραγματοποιούμε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Αξιοποίηση της Λίμνης Κρεμαστών – Η επόμενη μέρα».


Για να μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε μέσω γραπτής ερώτησης στην διαδικτυακή εκδήλωση ¨Αξιοποίηση της Λίμνης Κρεμαστών – Η Επόμενη Μέρα¨ κάντε την εγγραφή σας εδώ.