Απαλλαγή τελών σε ακίνητα χωρίς ρεύμα ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπενησίου

4422

Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ακίνητα που έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπενησίου στην προσπάθειά του να βοηθήσει ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σύμφωνα με το αρ. 222 του Ν. 4555/2018, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Δήμο έως και τις 18/1/2019 το ακίνητό του στο οποίο έχει διακόψει την ηλεκτροδότησή του προκειμένου να απαλλαχθεί από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή και έπειτα. Επισημαίνεται ότι εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».
Από τη στιγμή της αίτησής των ενδιαφερομένων και μετά, απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) αλλά παραμένει η υποχρέωσή τους να καταβάλετε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) του ακινήτου στο Δήμο Καρπενησίου, μία φορά το έτος, εφόσον παραμένει κενό και χωρίς ηλεκτροδότηση.
Τα δικαιολογητικά
Προκειμένου να γίνει η αίτηση, ο ιδιοκτήτης (ή ένας εκ των συνιδιοκτητών) προσέρχεται στο Δήμο έχοντας μαζί του ως δικαιολογητικά :
1. Βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ (προσοχή: η βεβαίωση αυτή ΔΕΝ εκδίδεται από τη ΔΕΗ ή λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας) η οποία να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης για το συγκεκριμένο αριθμό παροχής.
2. Έντυπο Ε9 όπου είναι δηλωμένο το ακίνητο
3. Υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Καρπενησίου στο τηλέφωνο 22373- 50067