‘Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση’ Μια Ημερίδα για τους ΟΤΑ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

0
1812

Την «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και η απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία», είχε ως θέμα η Ημερίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Πλ. Ελευθερίας 3) στη Λαμία, την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Αναδιοργάνωση & διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020.

Στην ημερίδα συζητήθηκαν οι στόχοι, το περιεχόμενο και η σκοπιμότητα της λειτουργικής αναδιοργάνωσης και ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, η απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Διαχείριση αλλαγής – Συμμετοχή και Δικτύωση των στελεχών της ΤΑ, η Παρουσίαση  καλής πρακτικής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Μεταφορών Περιφέρειας  Κρήτης και η Παρουσίαση  καλής πρακτικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Ψηφιακή διακίνηση έγγραφων».

Στο τέλος της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με στελέχη της Περιφέρειας  και την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας Δήμων, ενώ συμμετείχαν και προϊστάμενοι και υπάλληλοι από τους δύο Δήμους της Ευρυτανίας, Αγράφων και Καρπενησίου.