Γράφει ο Κώστας Νικολάου, Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Παράνομες είναι οι «προσωπικές διαφορές» των συντάξεων, οι οποίες  «τρώνε» την αύξηση (7,8%) των συνταξιούχων και ΟΧΙ μόνο! Παραθέτουμε όλα τα στοιχεία των παρανομιών, τα τρικ που χρησιμοποιήθηκαν για να εξαχθούν (κατά τον επανυπολογισμό) χαμηλότερα ποσά και πως μέσω των «προσωπικών διαφορών» κλέβουν όλες τις αυξήσεις.

Επανυπολογισμός – ΑΠΑΤΗ

Ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων (που έγινε το 2019)  δεν είναι παρά μια ΑΠΑΤΗ. Πρώτον, στις παλαιές ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ και δεν υπολογίστηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως οι νέες! Δεύτερον, υπολείπονται μεγάλα ποσά, τόσο από τον νέο νόμο όσο και από τις νέες! Και τρίτον, οι διαφορές αυτές καταγράφηκαν τάχα ως «προσωπικές διαφορές» και οι οποίες εξισώνονται (τρώνε) την αύξηση 7,8%  και ΟΧΙ μόνο.

Τι λέει ο νόμος;

Σημειωτέων: στις παλαιές συντάξεις, προηγήθηκαν οι περικοπές του 2012 ενώ με απόφαση του ΣτΕ (το 2015) ακυρώθηκαν. Ακολούθησε νέος νόμος ο 4387/2016, με τον οποίο στο εξής υπολογίζονται όλες οι συντάξεις, ωστόσο, οι συντελεστές αναπλήρωσης (με απόφαση του ΣτΕ 2019) κρίθηκαν ανεπαρκείς και ακυρώθηκαν. Ακολούθησε νέος νόμος 4670/2020, ωστόσο (παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ) διατηρεί στο ακέραιο (με μικρό αλλαγές) τους ίδιους ακυρωθέντες συντελεστές του προηγούμενου νόμου.

Ισχύουσα νομοθεσία  (4387/2016 – 4670/2020)

Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας λοιπόν, όλοι οι συνταξιούχοι (παλαιοί και νέοι) εκτός από το ποσό της εθνικής & ανταποδοτικής (όσοι κατά τον ασφαλιστικό τους βίο κατέβαλαν εισφορές πάνω από 20%) δικαιούνται προσαύξηση 0,075%, δηλαδή: Α) λόγο παράλληλης ασφάλισης 1,5% ανά έτος (Β) λόγο βαρέων επαγγελμάτων 0,27% ανά έτος (Γ) λόγο δυο επιπλέον (13ου-14ου) μισθών 16,7% επί της ανταποδοτικής (Δ) ΔΕΚΟ – Τράπεζες, περίπου 1,2% ανά έτος.

 Αναλυτικότερα:

Νέες συντάξεις – Προσαυξήσεις   

Α) Μισθωτοί: η προσαύξηση λόγο των επιπλέον εισφορών (13ου 14ου μισθού)  αναλογεί 16,67% επί του ποσού της ανταποδοτικής. Δηλαδή, οι επιπλέον αυτές εισφορές συνυπολογίζονται στο συντάξιμο μισθό (μισθός x 14/12) και έτσι προσαυξάνεται και η ανταποδοτική στο ποσοστό αυτό, παράδειγμα: έστω, μέσος μισθός 1500 ευρώ και έχει συντελεστή 40%. Αντί για (1500 x 40%) 600 ευρώ λαμβάνει ανταποδοτική σύνταξη (1500 x 14/12) 1.750 (1750 x 40%) 700 ευρώ. Προσαύξηση δηλαδή 100 ευρώ, ποσοστό 16,67%.

Β) Βαρέα: όσοιείχαν βαρέα ένσημα (έστω και λίγα) και δεν συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις των βαρέων, δικαιούνται προσαύξηση (0,27% ανά έτος), παράδειγμα: έστω 35 έτη βαρέα και μέσο μισθό 2000 ευρώ, λαμβάνει προσαύξηση (35 x 0,27% x 2.000) 189 ευρώ.

Γ) Παράλληλη ασφάλιση: όσοιείχαν και παράλληλη ασφάλιση δικαιούνται προσαύξηση (1,5% ανά έτος) παράδειγμα: έστω με 10 έτη παράλληλης ασφάλισης και μέσο μισθό 1500 ευρώ, λαμβάνει προσαύξηση (10 x 1,5% x 1.500) 225 ευρώ.

Δ) ΔΕΚΟ –Τράπεζες: οι εργαζόμενοι στις πρώην ΔΕΚΟ & Τράπεζες (από το 1993 και μετά είχαν επιπρόσθετες εισφορές έως και 16%) δικαιούνται προσαύξηση, έως (1,2% ανά έτος) παράδειγμα: έστω με 20 έτη (επιπρόσθετων εισφορών) και μέσο μισθό 2.400 ευρώ, λαμβάνει προσαύξηση (20 x 1,2% x 2.400) 576 ευρώ.

Παλαιές συντάξεις – παρανομίες

Σε αντίθεση με τις νέες, οι παλαιές συντάξεις (παρανόμως) δεν υπολογίστηκαν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας:

Α) από τους μισθωτούς, εξαίρεσαν (αυθαίρετα) την προσαύξηση λόγο επιπλέον εισφορών του 13ου 14ου μισθού 16,67%! Επόμενος, κλοπές, έως και 200 ευρώ μηνιαίως.         

Β) από τα βαρέα, αφαίρεσαν (χωρίς λόγο) τις πρώτες 3.300 ημέρες!! Δηλαδή αφαίρεσαν συντελεστή 2,97%! Κλοπές έως 70 ευρώ μηνιαίως.

Γ) από την παράλληλη ασφάλιση: εκτός ότι τις υπολόγισαν με χαμηλότερους συντελεστές, αφαίρεσαν και χρόνο από όσους δηλαδή δεν είχαν συμπλήρωση 16 έτη!! Ουσιαστικά τους αφαίρεσαν (μ.ο.) συντελεστή πάνω από 20%! Κλοπές δηλαδή 300 ευρώ μηνιαίως.

Δ)  από τους συνταξιούχους στις πρώην ΔΕΚΟ & Τράπεζες κλπ, σωρεία «λαθών» τόσο ως προς το συντάξιμο μισθό όσο και ως προς το χρόνο επιπρόσθετων εισφορών κλοπές δηλαδή έως και πάνω από 300 ευρώ μηνιαίος.

Τα «τρικ» και οι παρανομίες 

Με απλά λόγια, οι παρανομίες σε βάρος των παλαιών συντάξεων (προκειμένου να εξαχθούν χαμηλότερα ποσά) αντί ο απανυπολογισμός να γίνει βάση των πραγματικών στοιχείων και όπως αυτά αναγράφονται στις ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ των συνταξιούχων, έγινε, βάση των στοιχείων που αναφέρονταν στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ. Σημειωτέον, οι αποφάσεις διευθυντών (στις παλαιές συντάξεις) απεικονίζουν τα στοιχεία εκείνα που στοιχειοθετούν το ποσό της σύνταξης (βάση του παλαιού τρόπου υπολογισμού) και ΟΧΙ τα πραγματικά δηλαδή τα αναγραφόμενα στις ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και τα οποία φυσικά διαφέρουν, όπως:

α) συντάξιμος μισθός: Στον αναγραφόμενο συντάξιμο μισθό στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές του 13ου – 14ου μισθού καθόσον, για το λόγο αυτό συμψηφιζόταν τα λεγόμενα «δώρα» Χριστουγέννων Πάσχα. Έτσι, (στις παλαιές συντάξεις) και τα «δώρα» έκοψαν και την προσαύξηση 16,67% δεν χορηγούν.

β) βαρέα: Οι συντελεστές αναπλήρωσης των προηγούμενων νόμων (ΙΚΑΕΤΑΜ)  άρχιζαν μετά τις 4.500 ήμερες ενώ για τα βαρέα μετά τις 3.300 ημέρες, το οποίο, στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ, οι κάτω των 3.300 ημερών δεν αναγράφονται. Έτσι, ο χρόνος αυτός δεν υπολογίστηκε.

γ) παράλληλη ασφάλιση: Για το χρόνο παράλληλης ασφάλισης, βάση των  προηγούμουν νόμων δεν προβλεπόταν προσαύξηση, αλλά, με 4.800 ημέρες χορηγούνταν δεύτερη σύνταξη, επομένως ο χρόνος κάτω των 4.800 ημερών, στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ δεν αναγράφεται και ο οποίος δεν υπολογίστηκε.

δ) ΔΕΚΟ & Τράπεζες: Ο προηγούμενος νόμος, δεν προέβλεπε προσαύξηση λόγο επιπλέον εισφορών, επόμενος, ούτε στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ, ο χρόνος αυτός διακρίνεται. Έτσι, τα «λάθη» που εμφανίζονται στους συγκεκριμένους συνταξιούχους ποικίλουν.      

Κλοπή της αύξησης 7,8%. Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Μισθωτός με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 1500 ευρώ. Ως νέος  δικαιούται και λαμβάνει μεικτά 1.037 ευρώ  (προ φόρου) 975 ευρώ. Ως παλαιός, είχε αρχικό ποσό 1.050 και ελάμβανε προ φόρου 940 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του έβγαλαν (-53) 984 ευρώ (προ φόρου) 925 + 15 «προσωπική διαφορά» = 940 ευρώ. Επόμενος, ο πρώτος έχει αύξηση (76 €) και θα λαμβάνει 1.051 ευρώ, ενώ ο  δεύτερος θα έχει αύξηση (925 x 7,8% – 15) 57 ευρώ και θα λαμβάνει 997 ευρώ. Διαφορά (κλοπή) 54 ευρώ.         

Παράδειγμα 2: Μισθωτός με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ. Ως νέος  δικαιούται και λαμβάνει 1.254 ευρώ (προ φόρου) 1.179 ευρώ. Ως παλαιός, είχε αρχικό ποσό 1.400 ευρώ και ελάμβανε (προ φόρου) 1.182 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του έβγαλαν (-124) 1.130 ευρώ (προ φόρου) 1.062 + 120 «προσωπική διαφορά» = 1.182 ευρώ. Επόμενος, ο πρώτος έχει αύξηση (91€) και θα λαμβάνει 1.270 ευρώ, ενώ ο δεύτερος θα έχει (1062 x 7,8% – 120)  – 37 ευρώ και θα λαμβάνει (προ φόρου) 1.145 + 37 = 1.182 ευρώ. Διαφορά (κλοπή) 125 ευρώ.          

Παράδειγμα 3: Μισθωτός με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 2.400 ευρώ. Ως νέος  δικαιούται και λαμβάνει 1.429 (προ φόρου) 1.303 ευρώ. Ως παλαιός, είχε αρχικό ποσό 1.680 και ελάμβανε (προ φόρου) 1.281 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του έβγαλαν (-150) 1.279, προ φόρου (1.202 +79 «προσωπική διαφορά») 1.281 ευρώ. Επόμενος, ο πρώτος έχει αύξηση (102€) και θα λαμβάνει 1.405 ευρώ ενώ ο δεύτερος θα έχει (1202 x 7,8% -79) + 15 και λαμβάνει 1.296 ευρώ. Διαφορά (κλοπή) 152 ευρώ.   

Παράδειγμα 4: Με 35 έτη βαρέα & συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ. Ως νέος δικαιούται και λαμβάνειπροσαύξηση (35 x 0,27%  x 2000) 189 ευρώ. Ως παλαιός και με τον επανυπολογισμό (-11ετη) του έβγαλαν (24 x 0,27% x 200) 130 ευρώ.  Διαφορά (κλοπή) 59 ευρώ.            

Παράδειγμα 5: Με 10 έτη βαρέα & συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ. Ως νέος δικαιούται και λαμβάνειπροσαύξηση (10 x 0,27%  x 2.000) 54 ευρώ. Ως παλαιός και με τον επανυπολογισμό (-10ετη) έχει μηδενική προσαύξηση.  Διαφορά (κλοπή) 54 ευρώ.             

Παράδειγμα 6: Με 30 έτη παράλληλης ασφάλισης & συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ. Ως νέος δικαιούται και λαμβάνειπροσαύξηση (30 x 1,5% x 1.500) 675 ευρώ. Ως παλαιός, του την επανυπολόγισαν ως δεύτερη σύνταξη (με διαφορετικό συντελεστή) και του έβγαλαν (1.500 x 26,37%) 395 ευρώ. Διαφορά (κλοπή) 280 ευρώ.                

Παράδειγμα 7: Με 10 έτη παράλληλης ασφάλισης & συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ. Ως νέος δικαιούται και λαμβάνειπροσαύξηση (10 x 1,5% x 1.500) 225 ευρώ. Ως παλαιός και με τον επανυπολογισμό έχει μηδενική προσαύξηση. Διαφορά (κλοπή) 225 ευρώ.             

Παράδειγμα 8: Με 22 έτη (16% επιπρόσθετων εισφορών & 3.000 συντάξιμο μισθό Ως νέος δικαιούται και λαμβάνειπροσαύξηση (22 x 1,2% x 3.000) 792 ευρώ. Ως παλαιός και με τον επανυπολογισμό του έβγαλαν προσαύξηση 475 ευρώ. Διαφορά (κλοπή) 317 ευρώ.           

Αντιδράσεις  

Οι συνταξιούχοι, βέβαια δεν μένουν απαθείς και για το θέμα των «λαθών» κατά τον επανυπολογισμό, πέραν τις συνεχείς κινητοποιήσεις, ομαδικά καταφεύγουν και στη δικαιοσύνη: 

  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ύστερα από αγωγές) στις 13/4/2021 έκανε δεκτή προσφυγή συνταξιούχων και η οποία αναμένεται να εκδικαστεί.
  • Ο Συνήγορος του Πολίτη (13.5.2021) καλεί το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στην έκδοση διοικητικών πράξεων οι οποίες και θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο του επανυπολογισμού της σύνταξης και θα δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά αυτών.
  • Το ΕΝΔΙΣΥ (Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων) προχωρεί, σε μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες, καταλήγουν στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και σύμφωνα με (ασφαλείς) πληροφορίες, πολλά από τα «λάθη» αυτά, διορθώνονται, μάλιστα, αναδρομικά από 1/1/2019.     

Εύρος & ύψος των παρανομιών – 2,5 δις ευρώ

Το πρόβλημα αυτό αφορά: καταρχήν όλους τους (μισθωτούς) συνταξιούχους, καθώς και περίπου 600.000 περιπτώσεις (βαρέα, έστω και με λίγα έτη – είχαν παράλληλη ασφάλιση – πρώην ΔΕΚΟ Τράπεζες κλπ,) ενώ το ύψος, εκτιμάτε στα 2,5 δις ευρώ!